Kärrboda tegelbruk

Kärrboda tegelbruk
Bilderna visar resterna av en tegelugn som funnits på gården Kärrboda.

Foto: Mats Hedblom