Kärrboda

Kärrboda
Hembygdsföreningen på utflykt till Kärrboda där ägarna visade den fina trädgården.

Foto: Mats Hedblom