Ladugårdsgrunden vid Annelund

Ladugårdsgrunden vid Annelund
Ladugårdsgrunden vid Annelund 2010-06-06.Foto Mats Hedblom
Fotograf

Mats Hedblom

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Bebyggelselämning