Johannisberg, källare

Johannisberg, källare
Källargrpåen som troligen tillhört Johannisberg.
Foro: Mats Hedblom