Aspnäs

Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1972

Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF digitala arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Byggnad