Lilla Olstorp vid laga skifte Åby 1916

Fotograf

Historiska kartor

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Karta