Inga, Annika hästen Adam vid torpet.

Inga, Annika hästen Adam vid torpet.
Inga, Annika Dahlström på hästen Adam vid Åby grenadjärstorp nr 58.
Foto genom Annika Dahlström
Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv