Åby grenadjärstorp

Åby grenadjärstorp
Åby grenadjärstorp nr 58 i mars 2010. Kilaån i förgrunden är frunsen. Framför huset ligger idag Åby golfbana.
Foto Mats Hedblom