Johanna i Karlslund

Johanna i Karlslund
Karlslundsstugan med dess ägare, änkan Johanna Andersson, född 1840, död 1926. Fotot från 1920-talet, hunden hette Nelly.Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Byggnad