Mycket publik i Ekebybrinken

Mycket publik i Ekebybrinken
Motortävling vid Ekebybrinken i Bergshammar på 1930-talet

Tid för bildens tillkomst

1930 - 1940

Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens bilddatabas

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Verksamhet, motortävling