På väg fram till starten i Ekebybrinken

På väg fram till starten i Ekebybrinken
Motortävningarna i Ekebybrinken, Bergshammar

Tid för bildens tillkomst

1930 - 1940

Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Hembygdsföreningens bilddatabas

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Verksamhet, motortävling