Ekebybrinken

Ekebybrinken
Startbild

Tid för bildens tillkomst

1930 - 1949

Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Hembygdsföreningens bilddatabs

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Verksamhet, motortävling