Start vid Ekebybrinken

Start vid Ekebybrinken
I bakgrunden skymtar Norrköpingsvägen
Tid för bildens tillkomst

1930 - 1940

Fotograf

Okänd

Källa:

Arne Blomberg

MER INFORMATION

Förvaring

Hembygdsföreningens bilddatabas.

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Verksamhet, motortävling