MC med gengas

MC med gengas
Börje Sundberg på mc:n, platsen är S:t Annegatan, Nyköping nedanför fängelset, Brännmästargården skymtar i bildens mitt på andra sidan ån. Börje var son till radiohandlaren Sundberg på Ö Storgatan i Nyköping. Den stående mannen är okänd.
Bilden har inget samband med motortävlingarna vid Ekebybrinken
Tid för bildens tillkomst

1940 - 1950

Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens databas

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Verksamhet, motor