Ekeby gård i bakgrunden

Ekeby gård i bakgrunden
Motortävling vid Ekebybrinken i Bergshammar, 1930-tal.

Tid för bildens tillkomst

1930 - 1940

Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens databas

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Verksamhet, motortävling