Öllstabrinken

Öllstabrinken
Motortävling okänd plats men troligen från Öllstabrinken i Lunda.

Tid för bildens tillkomst

1930 - 1940

Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens databas

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Verksamhet, motortävling