Starten vid Ekebybrinken

Starten vid Ekebybrinken
Motortävling i Ekebybrinken, Bergshammar, 1930-tal

Tid för bildens tillkomst

1930 - 1940

Fotograf

Okänd

Källa:

Arne Blomberg

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens databas

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Verksamhet, motortävling