Ekebybrinken

Ekebybrinken
Backtävlingar vid Ekebybrinken i Bergshammar på 1930-talet

Tid för bildens tillkomst

1930 - 1940

Fotograf

Okänd

Källa:

Arne Blomberg

MER INFORMATION

Bildoriginalets beskaffenhet

Scannad

Förvaring

Föreningens databas

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Verksamhet, motortävling