Västergården

Västergården
Västergården omkring 1918. Man ser att stora vägen Nyköping - Norrköping inte ännu blivit den senare betongvägen. 
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1918

Fotograf

Okänd

Källa:

Foto genom Ingmar Hedblom

MER INFORMATION

Förvaring

Föreningens databas

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Byggnad