Lundgrens

Lundgrens
Lundgrens villa, Eliseborg, Nyköpingsvägen 22, längs gamla Riksettan. Kortet från första hälften av 1950-talet. Foto genom Maud Pettersson (född Lundgren)
Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Gruppfoto