Västra utfarten vid Sunlight

Västra utfarten vid Sunlight
I bakgrunden Sunlight i Nyköping
Tid för bildens tillkomst

1930 - 1940

Fotograf

Dan Samuelsson

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Väg, riksettan