Ottinge före nya vägen

Ottinge före nya vägen
Gamla huvudvägen går nedanför Åttinge och genom Bergshammars kyrkby.
Foto före 1935

 

Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Landskap