Betongbeläggning 1937

Betongbeläggning 1937
Riksettan genom Bergshammar fick betongbeläggning under 1930-talet. Här visas betongmaskinen under arbete i Bergshammar 1937.
Foto Dan Samuelsson.