Brostubacken, ett fyrvägskors i äldre tider

Brostubacken, ett fyrvägskors i äldre tider
Foto Mats Hedblom
Fotograf

Mats Hedblom

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Väg