Åttinge

Åttinge
Församlingshemmet till höger och Åttinge gamla prästgård i förgrunden.
Foto Mats Hedblom
Fotograf

Mats Hedblom

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Byggnad