Bergshammars kyrka före utbyggnad av kyrkogården

Bergshammars kyrka före utbyggnad av kyrkogården
I bakgrunden syns prästgården Åttinge
Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Kyrka