Dopfunten i Bergshammars kyrka är från 1100-talet

Dopfunten i Bergshammars kyrka är från 1100-talet
En romansk dopfunt finns i kyrkan, troligen från 1200-talet.

Foto: Mats Hedblom
Fotograf

Mats Hedblom

MER INFORMATION

Bildoriginalets beskaffenhet

jpeg

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv