Kolbotten, Marsäng

Kolbotten, Marsäng
Ulla Hedblom undersöker den nyfunna kolbotten längs vägen mellan Brostubacken och Snälltorp.
Foto: Mats Hedblom