Lövsund 02

Lövsund 02
Foto ställt till förfogande av Bränn-Ekeby hembygdscirkel