Lövsund 01

Lövsund 01
Foto ställt till förfogande av Bränn-Ekeby hembygdscirkel