Jacobsberg

Jacobsberg
Det finns inte mycket kvar av husgrunden men den gamla murstocken ligger gömd i buskarna.
Foto Mats Hedblom