Nässelkärrstugan

Nässelkärrstugan
Foto: Mats Hedblom