Ragnhild Söderberg, Gunnel Gustafsson, Folke Söderberg

Ragnhild Söderberg, Gunnel Gustafsson, Folke Söderberg
Ragnhild Söderberg, Gunnel Gustafsson och Folke Söderberg i Bjökhem
Fotograf

Mats Hedblom

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Folk