Snälltorp

Snälltorp
En stor gran växer mitt i husgrunden. Huset revs 1940 och det stämmer med årsringarna på granen.

Foto Mats Hedblom