Johan Adolf Nord

Johan Adolf Nord
Denna bild skall kopplas om till Kristinelund
Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF, digitala arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Porträtt