Trädgården vid Kottorp

Trädgården vid Kottorp
Trädgården vid Kottorp på 1960-talet
Fotograf

Jan Sundberg

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF digitala arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Naturmotiv