Uthus vid Kottorp

Uthus vid Kottorp
Uthus vid Kottorp vinter 1960-talet
Fotograf

Jan Sundberg

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF digitala arkvi

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Byggnad