Kilaån 02

Kilaån 02
Muddring i Kilaån nedanför Åby gård. Okänt år.

Foto: Okänt ursprung