Kilaån 02

Kilaån 02
Muddring i Kilaån nedanför Åby gård. Okänt år.

Foto: Okänt ursprung

Förening:

Bergshammars Hembygdsförening

Ändrad av: Bergshammars Hembygdsförening (2008-09-25 16:10:21) Kontakta föreningen
Skapad av: Bergshammars Hembygdsförening (2008-09-25 16:10:21) Kontakta föreningen