Kilaån 01

Kilaån 01
Kilaån från bron till Torsbacken. Bakom trädet skymgtar Åby gård.

Foto: Mats Hedblom