Kiladalen

Kiladalen
Kiladalen med ån i centrum. Till vänster Kolmården och i fjärran skymtar Tuna kyrka.Foto Mats Hedblom