Kilaån 04

Kilaån 04
Långfärdsskridsko på Kilaån i Bergshammar vintern 2006.
Från vänster: Curt Johansson, Stellan Holmer och Friluftsfrämjandets överledare Åke Ryberg.

Foto: Mats Hedblom