Kilaån 03

Kilaån 03
Kilaån vintern 1988 med Torsbacken i bakgrunden.

Foto: Mats Hedblom