Kilaån 3 mars 2010

Kilaån 3 mars 2010
Kiladalen i mars 2010. Den mest snörika vintern i mannaminne.
Foto Mats Hedblom