Bron vid Åby

Bron vid Åby
Kilaån 2010-03-31
Traktor och släp med sand står som tyngd för att hindra bron att flyta iväg.
Foto: Mats Hedblom