Nedlagd älg i närheten av jaktstugan

Nedlagd älg i närheten av jaktstugan
Denna älg är nedlag i närheten av jaktstugan i Bergshammmar. Från vänster: Viktor Nyholm, Lövhagen, Axel Söderberg och Gustav Adolf Söderberg, Marsängs Övergård, Gustav Eriksson, Marsängs Nedergård, Erik Eriksson (Erik i Botten) Bottenkarshyttan, Anton Eriksson, Lilla Marsäng och Karl Fredrik Jonsson, Hålldammen.

Foto: Genom Bränn-Ekeby Hembygdscirkel.
Tid för bildens tillkomst

1920 - 1930

Fotograf

Okänd