Lada vid Lilla Marsäng

Fotograf

Mats Hedblom

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF digitala arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Byggnad, lada