Nysäter

Nysäter
Den gamla husgrunden Nysäter.
Foto Mats Hedblom