Nässelkärr

Fotograf

Mats Hedblom

MER INFORMATION

Bildoriginalets beskaffenhet

Digitalfoto

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Byggnad