Nässelkärr 01

Nässelkärr 01
Foto ställt till förfogande av Bränn-Ekeby hembygdscirkel