Nässelkärr

Nässelkärr
Nässelkärr där man bedrev skolköksundervisning. Flickan längst till vänster heter Nanny Nyholm från Lövhagen i Nicolai och den knästående flickan    
längst till vänster heter Signe Eriksson född 1898 från Lövhagen i Bergshammar.

Foto ställt till förfogande av Bränn-Ekeby hembygdscirkel