Nässelkärr

Nässelkärr
Nässelkärr där man bedrev skolköksundervisning. Flickan längst till vänster heter Nanny Nyholm från Lövhagen i Nicolai och den knästående flickan    
längst till vänster heter Signe Eriksson född 1898 från Lövhagen i Bergshammar.

Foto ställt till förfogande av Bränn-Ekeby hembygdscirkelFörening:

Bergshammars Hembygdsförening

Ändrad av: Bergshammars Hembygdsförening (2008-09-24 10:04:41) Kontakta föreningen
Skapad av: Bergshammars Hembygdsförening (2008-09-24 10:04:41) Kontakta föreningen